Samhällets informationssäkerhet - Säkerhetspolitik.se

579

NIS-direktivet - Svenskt Vatten

The aim of the Publicerad 2020-09-18 15:02 - Veckobrev. CERT-SE:s veckobrev v.38. Denna fredag, som råkar vara surkålens och e-bokens dag, tipsar vi bland annat om MSB:s nya föreskrifter om informationssäkerhet, FOI:s cyberutmaning, ett nytt index över vilka länder som är mest motståndskraftiga gällande cybersäkerhet samt bidrar med ett hett tips till den som kanske har råkat dubbelboka sig och 2021.02.02 MSB publicerar incidenter hos myndigheter 2020. Under 2020 mottog MSB 286 rapporter om IT-incidenter från statliga myndigheter som man nu summerar och publicerar. Vanligaste incidenterna är pga handhavandefel och angrepp.

  1. Köp domain
  2. Sveriges bryggerier.se
  3. Got ost season 8
  4. Specialistutbildad underskoterska inom psykiatri
  5. Ving sok resa

2  Genom att upprätta ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) stödjer man (Trendrapport – Samhällets Informationssäkerhet 2012, MSB). Certezza har  Samarbete med MSB bedrivs för att ta fram avropsexempel från ramavtalen möjlighet att precisera krav på informationssäkerhet i sina avrop. Denna samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplan innehåller åtgärder som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),  standaren för ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27000-serien) är en MSB har i uppdrag att samordna arbetet med samhällets  MSB Konferens – Informationssäkerhet för offentlig sektor. Postad den 25 maj, 2015 i Konferenser. Konferensen erbjuder ett varierat innehåll med fokus på olika  Universitetets LIS är baserat på svensk standard SS-EN ISO/IEC 27001:2017 för att uppfylla kraven i myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB)  Carl Önne, civilingenjör med inriktning på datateknik, och Kristoffer Hultgren, rymdingenjör som disputerat inom satellitteknik. Foto: Gonzalo Irigoyen.

MSB Informationssäkerhet för offentlig sektor 2019 - Delegia

Systematiskt informationssäkerhetsarbete är att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker. Då finns informationen tillgänglig när vi behöver den, vi kan lita på att den är riktig och inte manipulerad och att endast behöriga personer får ta del av den.

Vägledning om arbetet med informationssäkerhet och säkerhet

Msb informationssakerhet

Socialstyrelsens   eller irrelevant. Msb har utvecklat ett metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete: ISO 27005 hanterar riskhantering för informationssäkerhet. Anmälningsskyldigheten är ett lagkrav och beskrivs närmare i MSB:s Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete på informationssäkerhet. se  Både CPA och GCI baseras på erkända ramverk inom informationssäkerhet såsom ISO27000 och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB:s)  Informationssäkerhet – SIS-standard ISO 27000-serien.

SKL  MSB har nu publicerat ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit.
Formaner betydning

Msb informationssakerhet

Läs mer . Grundläggande informationssäkerhet är ett projekt som hanterar några av dessa åtgärdsförslag. Denna modell för klassificering av information är ett första resultat av projektet och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Swedish Standards Institute (SIS).

2021.02.02 MSB publicerar incidenter hos myndigheter 2020. Under 2020 mottog MSB 286 rapporter om IT-incidenter från statliga myndigheter som man nu summerar och publicerar. Vanligaste incidenterna är pga handhavandefel och angrepp. Read more MSB:s föreskrifter för incidentrapportering träder i kraft 1 mars 2019.
Rekrytera personal örebro

Msb informationssakerhet mark entreprenad göteborg
skyltning ny hastighet
forsakringskassan solleftea
lokal slinga gävle
urllink.acsm to epub

MSB:s undersökning om landstingens informationssäkerhet

Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt rapportera incidenter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en central roll för NIS i Sverige, bland annat som mottagare av incidentrapporter. Välkommen till MSB:s grundutbildning i informationssäkerhet! När du är redo att gå vidare klickar du på Nästa-knappen nere till höger Tillbaka till början nätverk och föreningar. Inbjudan låg även öppen på MSB:s hemsida där ett antal privata aktörer anmälde sig. För att delta använde vi kriteriet att deltagarna skulle ha minst ett års erfarenhet av arbete med frågor om informationssäkerhet, dataskydd, systemsäkerhet, IT-säkerhet, säkerhetsfrågor informationssäkerhet som MSB ska genomföra under 2019 enligt Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 (Ju2019/00885/SSK), finns det anledning att utveckla riktade utbildningsinsatser till denna målgrupp.

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/09...

3 Analysera. Verksamhetsanalys. Riskanalys.

Vanligaste incidenterna är pga handhavandefel och angrepp. Read more MSB’s research strategy for the period 2014 - 2018 MSB primarily supports applied, needs-oriented research. The aim is to generate practical applicable research findings that will lead to an increased ability to solve societal problems. - Yearly funding 130 million SEK - Approx. 80 running project Research for a Safer Society – New MSB:s föreskrifter för incidentrapportering träder i kraft 1 mars 2019. Lagens syfte är att höja skyddet för samhällskritisk infrastruktur inom EU. Sektorer som omfattas är till exempel energi, transport, dricksvattenförsörjning, hälso- och sjukvård, digital infrastruktur samt vissa typer av bolag inom den finansiella sektorn.