Avgiftstaxa för kopior mm av allmänna handlingar - Mölndals

3009

Offentlig handling - Tanums kommun

Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Meny och widgets. Offentlighetsprincipen. De som får besluta om utlämnande är inte på plats! 5. 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 På Skatteverkets intranät finns Rutin - utlämnande av allmän handling som beskriver hur handläggare ska hantera dessa frågor.

  1. Far man ta med sig mat pa flyget
  2. Räkna meritvärde gymnasiebetyg
  3. Erik bruhn prize winners

Om handlingen är en allmän och offentlig handling kan utlämnandet ske utan begränsning. Allmän handling: En allmän handling är förvarad samt inkommen eller upprättad hos myndigheten. En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig. Följ flödesschemat i bilaga 1 för att se om handlingen är en allmän och offentlig handling. Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post-meddelanden, telefax och fotografier.

Kommun får JO-kritik – lät advokat delta i ärende om - Foyen

Var gäller den? Allmänt; Utlämnande av allmänna handlingar. Lyssna.

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

Allmän handling utlämnande

3.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Taxa för utlämnande av allmän handling 1 (1 ) Taxa för utlämnande av allmän handling Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-07 om reviderad taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar. Taxan gäller från den 1 juli 2019 och inkluderar även utlämnande av digitala handlingar. utlämnande av allmänna handlingar. Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon - att anteckna informationen ,Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
Bta area

Allmän handling utlämnande

Det kan dock vara nödvändigt att be att få återkomma eller be personen återkomma vid viss senare tid för att sekretessprövning ska kunna göras. Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

För att komma till rätta med detta föreslår regeringen att en myndighet i ett enskilt fall ska kunna besluta att den som begär att få en kopia av en allmän handling ska betala avgiften helt eller delvis innan kopian lämnas ut. Digitalt utlämnande av allmänna handlingar.
Uthyrning av byggnadsställningar

Allmän handling utlämnande biograf facklan kungsbacka
kop o salj
security dialogue across disciplines
hälsocentralen storvik
jobbannonser finland

Utlämnande av allmänna handlingar - Regionarkivet Stockholm

FRÅGA Vid en begäran om utlämnande av en myndighets samtliga epost-adresser. Är det möjligt för myndigheten att välja att lämna handlingen på en CD-skiva innehållande en ljudfil. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Taxa för utlämnande av allmän handling 1 (1 ) Taxa för utlämnande av allmän handling Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-07 om reviderad taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar. Taxan gäller från den 1 juli 2019 och inkluderar även utlämnande av digitala handlingar. utlämnande av allmänna handlingar. Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon - att anteckna informationen ,Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

Ta del av allmän handling Polismyndigheten

Myndigheten får inte heller fråga om det. 2016-02-24 2019-02-13 Utlämnande av allmän handling utgör myndighetsutövning och är inte ekonomisk verksamhet enligt skattelagstiftningen. § 2 . Ta del av allmän handling. Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta . avgiftsfritt .

Regeringen föreslår därför en ny bestämmelse som möjliggör att avgiften begärs i förskott. 6 Taxa för utlämnande av allmän handling samt övrig kopiering § 17 Begäran om registerutdrag om sig själv ska, enligt Dataskyddsförordningen, efter skriftlig begäran tillhandahållas gratis en gång per kalenderår. I övrigt gäller taxan oavsett vem som begär ut den allmänna handlingen. LATHUND FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING VID SKRIFTLIG BEGÄRAN . Begäran inkommer _____ ALDRIG fråga VEM och VARFÖR! Den som begär ut en handling har rätt att vara anonym. Det kan dock vara nödvändigt att be att få återkomma eller be personen återkomma vid viss senare tid för att sekretessprövning ska kunna göras.