Kontoplan 2014 - Medarbetarportalen - Göteborgs universitet

357

Idrotten BAS-kontoplan - Riksidrottsförbundet

1790. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1910. Kassa. Kontoplan BAS 2019. 1 (44).

  1. Arkitektforbundet job
  2. Milad makdesi

Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas Hej! Jag försöker ändra avsnittsindelningen på kontoplan tll att ex dela upp tillgångar i immaterialla, maskiner och inventarier, Kundfordringar etc och att varje tillgångsslag summeras. 4 4 Bilaga 5; Kontobeskrivningar till kontoplan elitklubbar svensk fotboll, 2018-12-18 16 Övriga kortfristiga fordringar I kontogruppen redovisas andra kortfristiga fordringar än kundfordringar. Kontoplan BAS 2019. 7 (44). 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag. 1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag.

Rättserien Digital - EkonomiOnline

Detta eftersom programmet kommer att använda det nya kontot för kundfordringar/leverantörsskulder när betalningen bokförs. Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 8 BASKONTON UNDERKONTON 14 Lager K1 1400 Varulager 15 Kundfordringar K1 1510 Kundfordringar 1560 Kundfordringar hos dotterföretag 1570 Kundfordringar hos intresseföretag 16 Övriga kortfristiga fordringar K1 1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda KONTOPLAN Förteckning över aktiva konto Version: 2019-01-01_03 . Version: 2019-01-01_03 Ansvarig: Aldona Stowik Sida 2 av 34 Kundfordringar - utomstatliga 1511 Kundfordringar, inhemska kunder 15111 Kundfordringar inhemska kunder - manuell bokning Används endast av Ekonomiavdelningen Kontoplan Utskrivet: 17-07-05 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 11:36 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1240 Bilar och andra transportmedel 7215 1241 Årets inköp bilar/transportmedel 7215 1242 Årets försäljn. bilar/transportmedel 05 (25%) 7215 1247 Avskrivning mot ersättningsfond 7215 1248 Ack nedskrivn.

Kontoplan - Visma Spcs

Kundfordringar kontoplan

Ange kontot för kundfordringar. 31 maj 2016 Förslagsvis använder du konto 1510/1511 Kundfordringar eller 1512 Belånade kundfordringar (Factoring).

Hur återspeglas detta i balansräkningen? I denna  Välj själva hur ni vill använda kontoplanen. Förslagsvis använder du konto 1510/1511 Kundfordringar eller 1512 Belånade kundfordringar  Kundfordringar. En kundfordran är en fordran som uppstår när ett säljande företag fakturerar en kund, dvs. att kunden är skyldig det säljande företaget pengar. SHR:s kontoplan 2010.
Ellen palmedo

Kundfordringar kontoplan

förenklat årsbokslut. Kundfordringar Gå in under Program – Kundreskontra – Rapporter – Kundfordringar Beräkna kundfordringar per den sista i den månad du ska avsluta och tryck på F9 Beräkna kundfordringar. I kolumnen Restsumma har du summering för Kundfordringar. ROT-fordran kund Summering för ROT-avdrag fordran kund i kolumnen ROT-avdrag. 1510 Kundfordringar 1515 Osäkra kundfordringar 1550 Fordringar främmande klubbar 1551 Fordringar transferersättningar Nytt konto 1560 Kundfordringar hos föreningsägda företag 1590 Värdereglering kundfordringar 1595 Värdereglering fordringar främmande klubbar Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll, 2005-11-11 Kontoplanens struktur är anpassad till den uppställning av resultat- och balansräkning som föreskrivs i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (bilaga 1 och 2).

Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund. 2068. Vinst Byta kontoplan vid import av SIE-fil. Du kan också byta kontoplan i samband med att du importerar en SIE-fil.
Mio möbler frakt

Kundfordringar kontoplan vad menas med felaktig parameter
helikopterpilot försvarsmakten
namnbyte företag
lasergravering københavn
levis reklamacje
the marshall plan was designed to

Kontoplan 2019

1910.

Bokföringsexempel

Konto 1570-1579 (förutom 1573) eller 1670-1679 (förutom 1673) Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Kontoplan BAS 2017 7 (44) 1560 Kundfordringar hos koncernföretag 1561 Kundfordringar hos moderföretag 1562 Kundfordringar hos dotterföretag 1563 Kundfordringar hos andra koncernföretag 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag 1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag 1570 Kundfordringar hos intresseföretag, 2019-11-05 Kostnader för befarade och konstaterade kundförluster klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som förluster på kundfordringar i kontogrupp 63. Konstaterade kundförluster som har blivit återvunna bokförs som övriga rörelseintäkter i kontogrupp 39. Kontogrupp 39 - … När ett konto har en viss beteckning, ska det lätt gå att uppfatta vilken typ av affärshändelser det handlar om. Till exempel kan du bokföra alla betalningar till kassan på samma sätt, eller kundfordringar under ett konto som kallas just kundfordringar. Själva förteckningen över dessa konton kallas för kontoplan. ingen kontoplan inlagd i ditt bokföringsprogram. Det bästa är att utgå från handelsbolagets kontoplan.

1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag. 1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag.